Tournaments
Home Member Access Director Access

2023 USATT California State Championship - Event Draws and Results

          

Under 2100 RR

        
Round of 16
[1]  Hiremani, Shloak (1829)
Match-1    
[9]  Huang, Danica (1947)
Match-2    
[6]  Bubna, Rohan (1934)
[7]  Ruan, Tom (2043)
Match-3    
Match-4    
[3]  Ying, Yuyang (2063)
[4]  Shah, Diyan (2062)
Match-5    
Match-6    
[8]  Feng, Jingfan (2034)
[5]  Pradhan, Chirag (1915)
Match-7    
[10]  Li, Hao (2001)
Match-8    
[2]  Wang, Jiazhou (2068)
Quarter-Finals
 
Hiremani, Shloak
Bye
Quarter-1    
Bubna, Rohan
9,4,9
Ruan, Tom
Bye
Quarter-2    
Ying, Yuyang
Bye
Shah, Diyan
Bye
Quarter-3    
Feng, Jingfan
Bye
Pradhan, Chirag
-9,10,-9,10,6
Quarter-4    
Wang, Jiazhou
Bye
Semi-Finals
 
Hiremani, Shloak
6,-12,10,4
Semi-1    
Ying, Yuyang
7,-5,-10,10,10
Shah, Diyan
7,2,4
Semi-2    
Pradhan, Chirag
Default
Finals
 
Hiremani, Shloak
8,-6,9,8
Final-1    
Shah, Diyan
-11,8,2,7
Champion
Shah, Diyan
8,6,7